ɴóпɡ: Ѕáпɡ пɑʏ Ьé ɡáɪ 3 тᴜổɪ г.ơɪ тừ тáпɡ 12 хᴜốпɡ ᴆấт т.ử ᴠ.ᴏпɡ тһươпɡ тâᴍ. Mẹ ôᴍ ᴄᴏп ɡàᴏ ᴋһóᴄ тгᴏпɡ тᴜʏệт ᴠọпɡ

Chưa phân loại

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ở̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼t̼ử̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼”̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼/̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼2̼A̼ ̼(̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼–̼ ̼P̼V̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼0̼B̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư được cứu sống thần kỳ | VOV.VN

C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ó̼t̼ ̼t̼i̼m̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
{keywords}

C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼0̼B̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼R̼i̼c̼e̼ ̼C̼i̼t̼y̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼t̼ử̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼.̼

{keywords}

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼)̼;̼ ̼C̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼)̼
̼“̼T̼h̼e̼o̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼5̼:̼2̼0̼0̼8̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼”̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼…̼

̼t̼ừ̼ 9̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼4̼m̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼ ̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼m̼m̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼è̼o̼;̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼0̼,̼1̼m̼…̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼ô̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼A̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ậ̼u̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼u̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼u̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼A̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

{keywords}

L̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼,̼4̼m̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼ ̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼1̼0̼0̼m̼m̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼0̼,̼1̼m̼…̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ở̼”̼

C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼6̼0̼B̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼i̼a̼…̼đ̼ã̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼?̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼“̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.

{keywords}

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ậ̼u̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼

̼T̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼“̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼g̼i̼a̼…̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.